Probleemanalyse

Voordat wij aan de slag gaan doen wij ter plekke een grondige analyse van uw vochtprobleem. Daarbij wordt niets aan het toeval overgelaten. Alpha Vochttechniek beschikt over nauwkeurige meetapparatuur om vast te stellen in hoeverre vocht is doorgedrongen in uw kelder, gebouw of bedrijfspand.

Uit het nog steeds vrijblijvende onderzoek volgt een rapportage inclusief kostenraming, zodat u exact weet wat het probleem is, hoe wij het probleem aanpakken en met welke kosten u rekening kunt houden. Vaak geldt hierbij: hoe sneller het probleem wordt aangepakt, des te minder geld, tijd en werk het kost. Immers, voorkomen is beter dan genezen.

Meten is weten.

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw vochtprobleem?