Disclaimer

Nederlands

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De eigenaar: de eigenaar van de website;
Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
De content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door Alpha Vochttechniek met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Alpha Vochttechniek is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

English

In this disclaimer it is understood:

The owner: The owner of this website;
Use(s): all imaginable usages;
You: the user of (visitor to) the website;
The content: all available content of the website;

The text hereunder is applicable to the pages that you have viewed. Through using this page you agree to the disclaimer.

Although Alpha Vochttechniek has compiled the content with the most care possible, the owner is not responsible for any possible errors of the featured topics. Alpha Vochttechniek is not responsible for the content of the attached website and/or websites to which it is referred. Unauthorized or improper use of the content or parts thereof is an infringement on intellectual laws. Permission for the use of the content shown or parts thereof in publicly available places should be requested from us in written form.

Additional information

If you have questions or doubts, please contact us.
footer_shadow

Vochtprobleem? Neem contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)165 38 62 00 ofGA NAAR ONS AANVRAAGFORMULIER
+